Зургийн инженер

Цалин 1,200,000 - 1,500,000
Read More

Зургийн инженер /ТЭЗҮ бэлтгэх төсөлд/

Цалин 2,100,000 - 2,500,000
Read More

Зургийн техникч /Төслийн хугацаанд/

Цалин 1,500,000 - 1,800,000
Read More

Цахилгааны инженер

Цалин 1,500,000 - 1,800,000
Read More