Хөнгөлөлт, хангамж

Хөнгөлөлт, хангамж

Урамшуулал

Ажилтан бүр өөрийн ажлын гүйцэтгэлээс хамаарч улирал бүр урамшуулал олгох

Удаан жилийн нэмэгдэл

Ажилтан бүр ажилд орсноос хойш 3 дах жилээс эхлэн удаан жилийн нэмэгдлийг сар бүрийн цалин дээр авах

Нэмэгдлүүд

Хоол, унааны мөнгө, Ажилчдын унаа,  ажлын хувцас хэрэглэл,

Бэлэг

Хүүхдийн баяр, хурим, шинэ төрсөн хүүхэд, ахмад настны

Хөнгөлөлт

Ажлын байрны онцлогоос хамаарч утасны төлбөрийн хөнгөлөлт

Даатгалууд

Амь насны даатгал, Эрүүл мэндийн үзлэг, Гэнэтийн ослийн даатгал, Жолоочийн хариуцлагийн даатгал

Зээл

Ажилласан жилээс хамааран орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдах боломж

Тэтгэмж, тусламж

Өндөр насны тэтгэмж, Ойр дотны хүн нас барахад үзүүлэг тэтгэмж, гэнэтийн осол, гамшигт өртсөн тодиолдолд үзүүлэх тусламж


Ур чадвараа үнэлүүлэн албан тшаал дэвших боломж   *   
Уян хатан цаг   *   Ажлын таатай орчин   *   Спорт заал