Сурч хөгжих боломж

Дэлхийн брэнд, технологийн дэвшилтэй зэрэгцэн мэргэжлээрээ өсөж хөгжих, бие биенээсээ суралцан, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх боломжийг олгоно. Сургалт хөгжлийн журмын дагуу мэргэжил ахиулах сургалт, дотоодын болон гадны мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн сургалтуудад хамруулах, хөнгөлөх, дэмжлэг үзүүлнэ.

Ажиллангаа суралцах боломж

Удирдлага, хамт олноосоо суралцах боломж

Сургалтийн байзаас онлайнаар болон тахимын сургалтанд хамрагдах боломж

Орчин үеийн ERP, оффисын программууд дээр ажиллаж сурах боломж