Алсын хараа
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн инженерингийн компани болох

Эрхэм зорилго
Олон улсын стандартад нийцсэн, байгаль орчинд ээлтэй, ухаалаг цахилгаан эрчим хүчний шийдэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчдад хүргэнэ

Үнэт зүйл
-Харилцагчаа дээдлэгч байгууллага
-Шилдэг шийдэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
-Хөгжих боломж
-Мэргэшсэн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа
-Ёс зүйтэй компани